عکاسی

 • Photography

  Photography

  پرسیکا
 • Photography

  Photography

  پرسیکا
 • Photography

  Photography

  شیرآلات ماعون
 • Photography

  Photography

  گروه صنعتی ولی زاده
 • Photography

  Photography

  گروه صنعتی ولی زاده
 • Photography

  Photography

  گروه صنعتی ولی زاده

عکاسی دارای سه جنبهٔ علمی، صنعتی و هنری است؛ به‌عنوان یک پدیدهٔ علمی متولد شد، به‌شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر تثبیت شد.

موفقیت، یک بازی ذهنی است